Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku


Hizmet Description
  • 0
  • 15 Ocak 2021

Ticari işletme hukuku ve tüketici haklarını kapsayan hukuk bölümüdür.

Ticaret Hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve şirketler hukuku şeklinde üç başlık altında incelenen önemli bir hukuk dalıdır. Bütün bir ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan bu hukuk dalı, ticari hayat için can damarı niteliğindedir.

Bu hukuk dalında ATD Hukuk, müvekkillerine ticari işletme, ticari işletmelerin devri, acente, portföy tazminatı, marka, haksız rekabet, adi ortaklık, ticaret şirketleri, gerçek kişi tacirleri, anonim şirketleri, limited şirketleri, kooperatifleri, genel kurulların hazırlığı ve yapılması, yönetim kurulu toplantıları, ana sözleşme hazırlanması, değiştirilmesi, ticari şirketlerin birleşmesi, bölünmesi ve devralınması, sermaye artırımı ve azaltımı, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, ortaklar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, limited ortaklıkta müdürler kurulu ve bütün sermaye şirketlerinin sona ermesi ve ihyasına yönelik hizmetleri sunmaktadır.

Özellikle büromuz kapsamında genel kurulların hazırlıklarının yapılması, genel kurulların yapılması ve gerek vekaleten gerek asiller ile birlikte danışman olarak toplantılara katılarak, genel kurulların akabinde müvekkillerin lehine iptal davası ve geçersizlik davası açılmakta ve davalar müvekkillerin lehine sonuçlandırılmaktadır.

Bütün bu hizmetler büromuzca, dava vekilliği veya danışmanlık hizmeti olarak ayrı yürütülmekte olup, deneyimli avukat ekibimiz ile üç kuşaktır hak ve haklının yanında mücadele etmektedir. Ticaret Hukukuna ilişkin ekibimiz aynı zamanda akademik yönden de çalışmalarını devam ettirmekte olup, Türkiye’nin saygın hukuk dergilerinde ve baronun dergilerinde makaleleri de mevcuttur. Hukuk büromuz bu kapsamda bütün bu uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye’nin önde gelen deneyimli akademisyenleriyle çalışmaktadır.