Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku


Hizmet Description
  • 0
  • 22 Nisan 2021

Rekabet Hukuku, serbest piyasa ekonomisi destekleyen ve sürdürülmesini amaçlayan şirketlerin veya kişilerin rekabete aykırı davranışlarını düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Rekabet hukukunun amacı, mal ve hizmet piyasalarında yer alan rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşmaları, yahut piyasaya hakim olan teşebbüslerin hakimiyetlerini kötüye kullanmasını engelleyen ve bunun için düzenlemeler yapan bir hukuk dalıdır.

Özellikle gelişmiş ülkelerde oldukça önemli olan bu hukuk dalında ülkemizde de Rekabet Kurulu tarafından incelemeler ve denetlemeler yapılmaktadır. Hukuk büromuz bünyesinde rekabet kurulu tarafından yapılan incelemeler ve denetlemelere esas olmak üzere danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bununla birlikte, hukuk büromuz bünyesinde rekabete uyuma ilişkin eğitimler verilmekte ve sempozyumlar, etkinlikler düzenlenmektedir.

Rekabet Kurulu birleşme ve devralmalara ilişkin incelemeler de yapmakta olup, ATD Hukuk bünyesinde, Rekabet Kurulu’nun incelemesine dayanak olacak şekilde ve tüm süreçleri yönlendirecek şekilde birleşme ve devralma süreçleri takip edilmekte, danışmanlık hizmeti ve dava vekilliği hizmeti verilmektedir.