İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku


Hizmet Description
 • 0
 • 15 Ocak 2021

ATD Hukuk, 4857 sayılı iş kanununda uzman avukatlardan oluşan bir ekiple birlikte tekstil, perakende, inşaat gibi birçok alanda faaliyet gösteren müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ve yöneticileri ile sürekli iletişim halinde  çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar, müvekkilin iş gücü hedeflerini karşılama bilinciyle tüm  prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve mevzuatta gerçekleşen her bir yenilik hakkında müvekkillerini bilgilendirerek, mevzuata uygun hale getirilmesine destek vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Verilen Hizmetlerden Bazıları

 • Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi,
 • İş sözleşmelerinin feshi,
 • İşten çıkarma konularında ihtiyari arabuluculuk veya dava yolu ile çözülmesi,
 • Toplu çıkış süreçlerinin yönlendirilmesi,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarında hukuki ve cezai sorumluluklar hakkında danışmanlık verilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla güncelleme ve bilgilendirmelerin yapılması,
 • İnsan Kaynakları birimlerinin bilgilendirilmesi, yeni güncellemeler hususunda eğitim verilmesi,
 • Şirketlerin birleşme, devralma işlemlerinde istihdam ile ilgili hukuki danışmanlık sağlanması,
 • Çalışan buluşları, rekabet yasağı ve teklif götürmeme sözleşmeleri,
 • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması,
 • İş sözleşmelerinin ve bağlı sözleşmelerin Yargıtay ve mevzuat uygulaması dahilinde güncellenmesi, yeniden düzenlenmesi
 • İş yeri disiplin yönetmeliği, cezai şartların düzenlenmesi ve her somut olaya uygun tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
 • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması