Tahkim

Tahkim


Hizmet Description
  • 0
  • 22 Nisan 2021

Tahkim, gerçek kişiler yahut şirketler arasında çıkan uyuşmazlıklarda, devletin yargı organları yerine taraflarca kendileri veya sözleşmede belirlenen bir kurum tarafından belirlenen hakem/hakem heyetlerince çözümlenen bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tahkim, arabuluculuk, uzlaştırma ve müzakere gibi alternatif uyuşmazlık çözümlerinin en başında yer almaktadır.

Tahkime başvurmanın önemli faydaları bulunmaktadır. Bu faydalardan en başında, hızlı yargılama yer almaktadır. İstinaf mahkemelerinin de yürürlüğe girmesiyle, ne yazık ki yargılamalar uzun sürmektedir. Ancak tahkim tarafından yargılama oldukça kısa sürmekte ve hakem tarafından verilen kararlar, tıpkı mahkeme kararı gibi derhal icraya konu edilebilmektedir. Tahkimin bir diğer faydası, uyuşmazlıkların çözümünün uzmanlaşmış hakem/hakem heyeti tarafından verilmesidir. Özellikle uyuşmazlıkların çözümünde hakemler, üniversitelerin saygın bilim adamlarından seçilmektedir.

Tahkimin faydalarından bir diğeri ise, uyuşmazlığın çözümünün esnek bir şekilde yapılması ve taraflarca yapılan uzlaşıya müteakip yargılamanın yürütülmesidir. Şöyle ki, uyuşmazlığın çözümünde taraflar duruşma gününü ortak müzakere etmekte, online toplantılar ve görüşmeler yapılmakta ve böylece de zamandan da tasarruf edilmektedir.

Tahkime başvurulmasının bir diğer faydası devlet mahkemelerine göre yargılamanın çok daha az masraflı olmasıdır. Devlet mahkemelerinde yapılan yargılamada harçlar en önemli sorunlardan başında yer almakta iken, tahkimde çok daha az masraf yer almaktadır.

Tahkim, iç tahkim ve uluslararası tahkim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk hukukuna göre, uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözülebilmesi için uyuşmazlık konusunun tahkime elverişli olması gerekmekte olup, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konularda (örneğin boşanma davası, kamulaştırma davası) tahkime başvuru mümkün değildir.

Bunun dışında özellikle ticari davalarında tahkim uygulaması giderek önem kazanmakta olup, tahkimde taraf vekilliği, taraf hakemliği, tahkime konu yerli ve yabancı sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelere tahkim şartının yazılması gibi konularda hukuk büromuzca, dava vekilliği veya danışmanlık hizmeti ayrı ayrı yürütülmektedir.

Tahkim alanında hukuk büromuzda yer alan ekibimiz aynı zamanda akademik yönden de çalışmalar yapmakta olup, Türkiye’nin saygın hukuk dergilerinde ve baronun dergilerinde makaleleri de mevcuttur.