Ceza Hukuku

Ceza Hukuku


Hizmet Description
  • 0
  • 15 Ocak 2021

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, 3 nesli aşkın faaliyet gösteren ATD Hukuk Bürosu’nun uzmanlık alanlarının başında gelmekte olup, sektörde bu alandaki seçkin hukuk bürolarından biri olmuştur. Alanında uzman avukatlarımız 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere diğer mevzuatlar kapsamında yer alan suç tiplerine ilişkin başta Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere, Sulh Ceza Hakimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan ceza davalarına ve savcılık soruşturmalarında müvekkillerine her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki; bu alanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamı süresince alınan koruma tedbirlerine ilişkin işlemler neticesinde verilen kararlara karşı her türlü yasal başvuru yolları özenle kullanılmakta ve titizlilikle takip edilmektedir. Zira Ceza Hukuku yaptırımları kişi hak ve hürriyetlerine doğrudan müdahale ettiği için, soruşturma ve kovuşturma sürecinde tesis edilen kararlara karşı insan hak ve özgürlüklerine gösterilen saygı ve benimsenen değerler ile bu süreçte müvekkillere her türlü hukuki bilgi ve destek verilmektedir.

Tüm bu hususlar çerçevesinde kişi hak ve özgürlüklerinin korunması açısından mağdur-fail uzlaştırması da bir araç olmakla birlikte, ATD Hukuk Bürosu suça konu eylemlerin meydana getirdiği zararların her iki tarafça giderilmesi ve suçun zararının ortadan kaldırılması sürecinde yargı organlarından önce ara buluculuk hizmeti ile onarıcı adalet sisteminin değerlerini müvekkillere sunmaktadır.

ATD Hukuk Bürosu, ceza hukuku alanında uzman kadrosu ve yıllara dayanan tecrübesi ile; kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin korunması için mevzuat ve infaz yasası değişikliklerini her süreçte itina ile takip etmekte olup, müvekkillere her aşamada sonuç odaklı ve etkin bir hizmet sunmaktadır. Bu minvalde infaz hukukuna hakim ceza avukatlarımız tarafından infaz erteleme ve takibi işlemleri sağlıklı ve dikkatli şekilde yürütülmektedir.

Hak ve hürriyetlerin ihlali halinde ise Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun tüketilmesi akabinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurularak müvekkil adil yargılanma hakkı kapsamı dahil Ceza Hukuku alanındaki tüm hukuki meselelerde profesyonel çalışma anlayışı ile uygulamada başarı ile temsil edilmektedir.