Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku


Hizmet Description
 • 0
 • 15 Ocak 2021
 1. BİLİŞİM HUKUKU NEDİR?

Bilişim; teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki her türlü bilgi ve verinin elektronik araçlar vasıtasıyla işlenmesi ve değerlendirilmesi tekniklerini konu alan bir bilimdir.

Bilişim hukuku ise bilhassa bilgi ve teknoloji alanında ortaya çıkan/ çıkabilecek uyuşmazlıkları konu edinen bir hukuk dalıdır. Yani esasında bilişim hukuku, bilgi ve teknolojinin kötüye kullanılmasının önüne geçmek amacıyla ortaya çıkmıştır.

Bilişim suçları ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243 ila 245 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre Türk Ceza Kanunu’nda yer alan başlıca bilişim suçları; Bilişim Sistemine Girme Suçu, Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu, Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu, Yasak cihaz veya program kullanma suçu olarak sıralanabilir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yanı sıra 23.05.2007 tarihli Resmi Gazete ’de “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” yayımlanıp aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İşbu kanun internet ortamında işlenen belirli suçlar ile içerik, yer ve sair erişim ve sağlayıcıları üzerinden mücadele edilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla ihdas edilmiştir.

 1. BİLİŞİM HUKUKU ALANINDA OFİSİMİZCE VERİLEN HİZMETLER NELERDİR?

ATD Hukuk Bürosu olarak Bilişim Hukuku alanında danışmanlarımız ve ofisimiz bünyesinde çalışan uzman avukatlar eliyle müvekkillerimize vermiş olduğumuz dava ve danışmanlık hizmetleri başlıca şu alanlardadır:

 • Bilişim teknolojileri alanında güncel gelişmelerin takibi,
 • Alan adları hakkında haksız rekabet davaları,
 • E-ticaret, internet yoluyla oluşan fikri ve sınai hakların ihlalleri
 • E-ticaret, internet yoluyla oluşan kişilik hakları ihlalleri
 • Unutulma hakkı ve bu hakkın korunmasına ilişkin danışmanlık,
 • Bilişim Teknolojileri hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi
 • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması,
 • İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması konusunda dava takibi ve hukuk danışmanlığı.